vnpt

Thúc đẩy kinh tế số ‘Make in Vietnam’

Thúc đẩy kinh tế số ‘Make in Vietnam’

0
Trong cuộc đua tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số, kinh tế số quốc gia bằng chính nền tảng số hóa Make in Vietnam, những đầu tàu lớn đã dần lộ diện.
Chuyển đổi số sẽ tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế

Chuyển đổi số sẽ tạo ra giá trị mới cho nền kinh tế

0
Những khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19 năm 2020 đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, đặc biệt tạo động lực bùng nổ, thúc đẩy chuyển đổi số trên quy mô quốc gia.