vinsmart

Điện thoại thông minh VinSmart sắp vào Mỹ  /// D.H

Điện thoại Việt tới Mỹ

2
“Sức mạnh của nhà sản xuất Việt không chỉ nằm ở tài chính, công nghệ mà còn ở khát vọng và tầm nhìn. Không có khát vọng và tầm nhìn thì chỉ sản xuất được chiếc điện thoại thương mại thôi đã khó, chưa nói gì đến chuyện đặt chân vào Mỹ”.
VinFast có lợi thế gì để sản xuất máy thở

Tại sao VinFast sản xuất máy thở?

0
Việc VinFast sản xuất máy thở tất nhiên là để hỗ trợ Bộ Y tế chống dịch Covid-19 nhưng tại sao chỉ có Vingroup tham gia?