vietinbank

Năm 2020 và năm 2021, VietinBank đã liên tục khẳng định những tín hiệu tích cực về việc chia cổ tức cho cổ đông

Cổ đông CTG đón tín hiệu tích cực về chia cổ tức

0
Niềm tin của các cổ đông vào cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - CTG) không chỉ bởi kết quả kinh doanh tích cực của năm 2020 mà còn bởi những tín hiệu tích cực về việc chia cổ tức cho cổ đông.