vietcombank

Những tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng để lừa đảo /// Ảnh: TX

Gửi tin nhắn giả đầu số ngân hàng lừa đảo

0

Một số ngân hàng gần đây liên tục cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu ngân hàng gửi tin lừa đảo đến khách hàng để lấy cắp thông tin, trộm tiền tài khoản.