viet thai

Diễn giả, khách mời của Talkshow /// H.M

Talkshow thanh niên Việt Nam với ASEAN

0
Nhằm triển khai các hoạt động trong năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, T.Ư Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Talkshow 'Thanh niên Việt Nam với ASEAN 2020'.

Tin đọc nhiều