Việt Nam tụt hạng cạnh tranh

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại báo cáo môi trường kinh doanh, năm 2018 chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của VN bị giảm 6 bậc, từ vị trí 94 xuống 100 trên tổng số 190 nước được xếp hạng.

Việt Nam tụt hạng cạnh tranh

Trong khi đó, Malaysia tăng 13 bậc, từ vị trí 61 lên vị trí 48 do nước này đẩy mạnh hải quan điện tử, quản lý rủi ro và nâng cấp cơ sở vật chất và quản lý hoạt động tại cảng biển chính Klang. Lào cũng tăng 48 bậc từ 124 lên vị trí 76 do đơn giản hóa quy trình thông quan.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nguyên nhân là do việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan chưa phủ tất cả lĩnh vực. Bên cạnh đó, dù số lượng thủ tục hành chính triển khai mới trên Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đã tăng nhanh thời gian qua, nhưng vẫn chưa đáp ứng mục tiêu theo Kế hoạch hành động của Chính phủ.

Đồng thời số lượng hàng hóa còn kiểm tra chuyên ngành chiếm tỷ trọng lớn và chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công; các văn bản quy định về quản lý và kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo... Ngoài ra, còn do chi phí logistics tăng cao vì tình trạng kẹt xe, kết cấu hạ tầng giao thông không đồng bộ...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU