Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em

0 Thanh Niên

Đây là thông tin trong Báo cáo toàn cầu về lao động trẻ em 2015 được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 11.6, nhân Ngày Quốc tế phòng chống lao động trẻ em (12.6).

Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em

Đây là thông tin trong Báo cáo toàn cầu về lao động trẻ em 2015 được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố ngày 11.6, nhân Ngày Quốc tế phòng chống lao động trẻ em (12.6).

Theo ILO, trong số 168 triệu lao động trẻ em, có 120 triệu em từ 5 đến 14 tuổi. Còn tại VN, điều tra quốc gia về lao động trẻ em năm 2014 cho thấy có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em. Gần 85% lao động trẻ em sống ở khu vực nông thôn và 65% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Các em thường làm việc gia đình không lương. Trong đó có gần 10% số trẻ từ 5 đến 17 tuổi trên toàn quốc và trong đó 3/5 đang ở độ tuổi từ 15 đến 17. Điều tra cũng chỉ ra 1/3 lao động trẻ em phải làm việc hơn 42 giờ trong một tuần.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU