Việt Nam có bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, áp dụng cho các thành viên gia đình gồm: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể… Đó là những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng.

Ngoài tiêu chí ứng xử chung là “tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ”, các thành viên trong gia đình còn có những tiêu chí ứng xử khác tùy theo quan hệ. Theo đó, tiêu chí ứng xử của vợ, chồng gồm: chung thủy, nghĩa tình. Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình… Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu là gương mẫu, yêu thương. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà là hiếu thảo, lễ phép. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: hòa thuận, chia sẻ.

Cũng theo bộ tiêu chí này, Bộ VH-TT-DL sẽ sử dụng một số khẩu hiệu tuyên truyền như: Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình; Cha mẹ, ông bà gương mẫu, yêu thương con cháu; Con, cháu hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà; Hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Ông bà, cha mẹ mẫu mực - con, cháu thảo hiền; Xây dựng nhân cách người VN từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU