Việt Nam chưa phê duyệt vắc xin Covid-19 cho trẻ 3 tuổi

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương thống kê trẻ từ 3 tuổi trở lên để tiêm chủng khi có vắc xin được phê duyệt, đồng thời lập dự trù để tiêm mũi 3 và mũi 4 cho người đã tiêm đủ 2 mũi.

Theo Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Thống kê trẻ em từ 3 tuổi trở lên để tiêm vắc xin Covid-19

Đến nay, cả nước đã tiêm được 86.319.808 liều vắc xin, trong đó mũi 1 là 59,3 triệu liều và mũi 2 là gần 27 triệu liều.

Việt Nam chưa phê duyệt vắc xin Covid-19 cho trẻ 3 tuổi - ảnh 1

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lập danh sách, kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 3 tuổi

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Để làm cơ sở cho việc phân bổ vắc xin trong các tháng cuối năm và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương và hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vắc xin khẩn trương đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin trong tháng cuối năm cho người từ 18 tuổi trở lên.

Rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3 ­- 11 tuổi, 12 - 15 tuổi và 16 - 17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những nhóm tuổi này.

Xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin Covid-19 năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã tiêm đủ liều vắc xin, báo cáo về Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách.

Đáng chú ý, theo ý kiến của một số chuyên gia về tiêm chủng của Bộ Y tế, Việt Nam chưa có vắc xin Covid-19 tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi. Các trẻ này cần vắc xin khác. Với trẻ 12 tuổi trở lên thì sử dụng vắc xin Pfizer và Moderna, có chỉ định tiêm như với người lớn.

Việt Nam chưa phê duyệt vắc xin Covid-19 cho trẻ 3 tuổi - ảnh 2

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU