Việt Nam - canada

Tuyển thanh niên tình nguyện Việt Nam - Canada

Tuyển thanh niên tình nguyện Việt Nam - Canada

0
Ban Quốc tế T.Ư Đoàn phối hợp với Tổ chức Thanh niên thế giới Canada tuyển 20 thanh niên tham gia chương trình Thanh niên tình nguyện diễn ra trong thời gian 6 tháng (từ 9.8.2013 đến 24.1.2014) tại 2 nước Việt Nam và Canada.