Việt Bắc

Sẽ có đường mang tên nhà thơ Tố Hữu ở TP.HCM

Sẽ có đường mang tên nhà thơ Tố Hữu ở TP.HCM

0
Theo tin từ Sở VH-TT TP.HCM, tại kỳ họp tới của HĐND TP.HCM, Hội đồng đặt tên đường TP.HCM sẽ trình một số tuyến đường mới để bổ sung vào quỹ tên đường, trong đó có đường mang tên nhà thơ Tố Hữu.

Tin đọc nhiều