Viện trưởng Lê Minh Trí: Chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo Chỉ thị 01 về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu; nâng cao hiệu quả Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao. 

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã ban hành Chỉ thị 01 về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2022.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu  - ảnh 1

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022 tại Viện KSND TP.HCM

SONG MAI

Trong đó, năm 2022, ông Lê Minh Trí đề ra toàn ngành kiểm sát nhân dân xác định mục tiêu “tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp liêm chính, nghiêm minh…

Bên cạnh đó, để đạt được mục tiêu, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu người đứng đầu các cấp kiểm sát tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công tác lãnh đạo, quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ và tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống; kiên quyết xử lý, đấu tranh với những vi phạm và biểu hiện tiêu cực ngay trong nội bộ.

Đồng thời, toàn ngành kiểm sát tiếp tục xác định chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại các phiên tòa, bảo đảm căn cứ buộc tội vững chắc; tôn trọng thực hiệm nghiêm nguyên tắc suy đoán vô tội, “trọng chứng hơn trọng cung”, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng hình sự; phải coi trọng việc thu thập chứng cứ ngay từ đầu, tăng cường thực nghiệm điều tra để chuyển hóa chứng cứ.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cần đổi mới phương thức hoạt động, phải chủ động trong thu thập và thụ lý nguồn tin báo, tố giác tội phạm, xử lý đúng thời hạn điều tra; có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ Điều tra viên cả về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh….

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU