Đồ chơi thú vị giúp trẻ khai quật xương... khủng long

“Circular Species” là một con voi ma-mút đồ chơi phân hủy sinh học, có thể giúp dạy trẻ em về chu trình carbon, kết hợp các nguyên liệu tự nhiên và thực tế tăng cường.
Tải thêm video