Người phụ nữ bị chứng đầu gập hiếm gặp phải đặt 18 con ốc titan trong cột sống

Một người phụ nữ bị chứng đầu gập hiếm gặp trên thế giới vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM phậu thuật thành công và đặt 18 con ốc titan cố định từ xương đốt sống cổ thứ 2 đến đốt sống ngực thứ 3.
 
Tải thêm video