Em nhảy Ghen Cô Vy

Những bài dự thi ấn tượng cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Sau hơn 1 tháng rưỡi tranh tài cùng thời gian để ban tổ chức xử lý bài thi, ban giám khảo xem xét chấm điểm, những giải thưởng hấp dẫn của cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy đã tìm được chủ nhân. Hãy cùng nhìn lại những bài dự thi ấn tượng nhất của các thi sinh "Em nhảy Ghen Cô Vy"

Lý Thiên Ái - SBD 680 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Lý Thiên Ái số báo danh 680 đến từ Kiên Giang

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi - SBD 679 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo Nhi số báo danh 679 đến từ TP.HCM.

Nguyễn Trường Thịnh - SBD 678 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Trường Thịnh số báo danh 678 đến từ Tiền Giang.

Trịnh Hữu Phương - SBD 677 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Trịnh Hữu Phương số báo danh 677 đến từ Đà Nẵng.

Nguyễn Quỳnh Chi - SBD 676 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Quỳnh Chi số báo danh 676 đến từ Hà Nội.

Hoàng My - SBD 675 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hoàng My số báo danh 675 đến từ Huế.

Đặng Ngọc Ánh - SBD 674 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Đặng Ngọc Ánh số báo danh 674 đến từ Hà Nội.

Huỳnh Huy Bình - SBD 673 Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Huỳnh Huy Bình số báo danh 673 đến từ Vĩnh Long.

Nguyễn Đặng Ngọc Nhi - SBD 672 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Đặng Ngọc Nhi số báo danh 672 đến từ Nghệ An.

Hilbert Clara Thảo Vy - SBD 671 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hilbert Clara Thảo Vy số báo danh 671 đến từ TP.HCM.

Nguyễn Hương Giang - SBD 670 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Nguyễn Hương Giang số báo danh 670 đến từ Cần Thơ.

Hồ Nguyễn Thiên An - SBD 669 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hồ Nguyễn Thiên An số báo danh 669 đến từ TP.HCM.

Lê Phương Nhung - SBD 668 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Lê Phương Nhung số báo danh 668 đến từ TP.HCM.

Hoàng Vy, Mỹ Kỳ, Hà My - SBD 667 - Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Hoàng Vy, Mỹ Kỳ và Hà My số báo danh 667 đến từ TP.HCM.
Tải thêm video