Làng trẻ em SOS Huế | SBD 375 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của nhóm thí sinh Làng trẻ em SOS Huế số báo danh 375 đến từ Huế.

Đinh Thiên Hương | SBD 374 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Đinh Thiên Hương số báo danh 374 đến từ Hà Nội. 

Làng trẻ em SOS Gò Vấp | SBD 373 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của nhóm thí sinh Làng trẻ em SOS Gò Vấp, số báo danh 373 đến từ TP.HCM. 

Đặng Thiên Ý | SBD 372 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Đặng Thiên Ý, số báo danh 372 đến từ TP.HCM. 

Phạm Mạnh Hùng | SBD 371 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Phạm Mạnh Hùng số báo danh 371 đến từ Đồng Nai. 

Tiến Đạt, Ngọc Diệp, Thanh Trúc, Hùng Mạnh, Chí Tài, Ngọc Mai, Huyền Trang | SBD 370 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của nhóm thí sinh Tiến Đạt, Ngọc Diệp, Thanh Trúc, Hùng Mạnh, Chí Tài, Ngọc Mai và Huyền Trang số báo danh 370 đến từ Hải Phòng.

Phạm Ngọc Phương Thùy | SBD 369 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Phạm Ngọc Phương Thùy số báo danh 369 đến từ Đà Nẵng.

Kiều Anh, Hà Anh | SBD 368 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Kiều Anh và Hà Anh số báo danh 368 đến từ Hà Nội

Võ Bùi Kim Thiện | SBD 367 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Võ Bùi Kim Thiện số báo danh 367 đến từ Cần Thơ. 

Đinh Bảo Quyên | SBD 366 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Đinh Bảo Quyên số báo danh 366 đến từ Đồng Nai. 

Lê Huyền Tùng Diệp | SBD 365 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Lê Huyền Tùng Diệp số báo danh 365 đến từ Quảng Ninh.

Đào Minh Quyền | SBD 364 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Đào Minh Quyền số báo danh 364 đến từ TP.HCM.

Thảo Nghi, Thảo My | SBD 363 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của thí sinh Thảo Nghi và Thảo My số báo danh 363 đến từ TP.HCM.

Hàng trăm thí sinh tranh giải thưởng khủng Em nhảy Ghen Cô Vy

Sau gần 1 tháng phát động và tổ chức, cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy của Báo Thanh Niên đã đi đến chặng cuối cùng với sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán giả, quý độc giả Báo Thanh Niên.

Đội Nghệ thuật Măng Non - TTHĐ Thanh Thiếu nhi Diên Hồng | SBD 362 | Bài thi Em nhảy Ghen Cô Vy

Bài dự thi Em nhảy Ghen Cô Vy của nhóm thí sinh Đội Nghệ thuật Măng Non - TTHĐ Thanh Thiếu nhi Diên Hồng  số báo danh 362 đến từ Quảng Ngãi. Hãy gửi video tham dự cuộc thi Em nhảy Ghen Cô Vy đến ghencovy@thanhnien.vn.
Tải thêm video