video giả mạo

Gần 11 triệu video bị YouTube gỡ trong quý 2 do tính năng tự động gắn cờ  ///  Ảnh: Reuters

YouTube gỡ hơn 11,4 triệu video trong quý 2

0
YouTube cho biết họ đã gỡ bỏ 11,4 triệu video, gần 2 triệu kênh và hơn 2,13 tỉ bình luận trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.