vicem

Xi măng Vicem Hạ Long: Diện mạo mới, bước tiến mới

Xi măng Vicem Hạ Long: Diện mạo mới, bước tiến mới

0
Cùng với Vicem Hà Tiên, Vicem Hạ Long là một trong hai đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) đảm nhiệm việc phân phối và bình ổn giá bán xi măng ở khu vực phía Nam.
Từ bờ vực thua lỗ, Nhà nước phải trả nợ thay, năm 2019 Vicem Hạ Long đã tự cân đối được 3.640 tỉ đồng trả nợ  /// Ảnh: Tiêu Phong

Tái cấu trúc Vicem: Tập trung vào giảm chi phí vốn

0
4 năm tái cấu trúc hoạt động theo mô hình mới, một loạt công ty con thuộc Vicem đã có lãi và tự cân đối được dòng tiền trả nợ; đời sống của người lao động được cải thiện đáng kể.