Vì sao đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp còn thấp và có xu hướng giảm trong những năm gần đây.

Chiều 1.11, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên trong tình hình mới” với sự tham dự và chủ trì của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

10 năm giới thiệu gần 2,9 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

Báo cáo của T.Ư Đoàn cho biết, trong giai đoạn 2010 - 2020 và 9 tháng năm 2021, tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng đạt gần 2,9 triệu đoàn viên ưu tú. Theo phân bổ chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2012 - 2017, số lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp so với chỉ tiêu đề ra đạt 99,16%; nhiệm kỳ 2017 - 2022, tính đến thời điểm hiện tại đạt tỷ lệ 87,39%.

Các cấp bộ Đoàn nói chung đã nỗ lực trong chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác năm của đơn vị và theo phân bổ của T.Ư Đoàn về số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Vì sao đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp? - ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu đề dẫn tại hội thảo

bảo anh

Tuy nhiên, từ năm 2010 đến 9 tháng năm 2021 tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp có xu hướng giảm trong những năm gần đây, cụ thể giai đoạn 2010 - 2019 đạt tỷ lệ từ 57 - 66%, nhưng năm 2020 giảm xuống còn 53,8% và đến 9 tháng đầu năm 2021 đạt tỷ lệ chỉ 49,14%.

Chỉ ra nguyên nhân chủ quan của thực trạng này, T.Ư Đoàn cho rằng, ở một số nơi, sự quan tâm của một số cấp ủy Đảng về công tác phát triển đảng viên trong thanh niên mới thể hiện ở quan điểm chủ trương, chưa có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; có nơi coi việc bồi dưỡng, giáo dục đoàn thanh niên phấn đấu vào Đảng là trách nhiệm của Đoàn Thanh niên. Còn một bộ phận cán bộ, đảng viên ít gần gũi với quần chúng, ngại tiếp xúc với đoàn viên thanh niên, không tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới.

Vì sao đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp? - ảnh 2

Các đại biểu tham gia hội thảo trực tuyến

bảo anh

Đặc biệt, ở một số tổ chức Đoàn ở cơ sở còn lúng túng, thiếu chặt chẽ trong việc thực hiện quy trình, thủ tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Có nơi buông lỏng việc quản lý chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng. Một số đơn vị chưa chủ động, đeo bám tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, do vậy, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng so với tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp.

Cần nghị quyết chuyên đề?

Thảo luận tại hội thảo các đại biểu cũng nhất trí với đánh giá của T.Ư Đoàn, đồng thời chỉ ra một số khó khăn và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Theo anh Lê Văn Lương, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, thì hiện việc phát hiện bồi dưỡng tạo nguồn đảng viên trẻ ở các trường THPT và trung cấp chuyên nghiệp có tăng nhưng vẫn còn thấp so với quy mô; việc giới thiệu đang tập trung ở trường điểm và trường miền xuôi.

Vì sao đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp? - ảnh 3

Các đại biểu tham gia hội thảo tại đầu cầu TP.HCM

bảo anh

Nguyên nhân của khó khăn này là do nhận thức cấp ủy Đảng và phụ huynh chưa coi trọng việc phát triển đảng viên trong đối tượng học sinh; giáo viên cũng chưa tạo điều kiện cho học sinh tham gia hoạt động Đoàn để rèn luyện, phấn đấu. Đặc biệt, tổ chức Đoàn trường học chưa làm tốt việc tạo nguồn, chưa bình xét đoàn viên ưu tú hàng năm để giới thiệu cho Đảng.

Đáng lưu ý, anh Lương cho biết, hiện độ tuổi kết nạp Đảng phải đủ 18 tuổi nên sẽ gặp khó khăn cho những học sinh sinh vào tháng 7 trở đi. “Việc bồi dưỡng có thời gian dài nhưng hoàn tất quy trình thường vào cuối tháng 5 đến tháng 8. Thời gian này học sinh tốt nghiệp và phải chuyển về địa phương. Tuy nhiên, thời gian sinh hoạt ở địa phương chỉ 1 tháng thì học sinh lại đỗ vào trường CĐ, ĐH, nên không kịp bồi dưỡng, kết nạp. Điều đó sẽ thiệt thòi cho các em”, anh Lương nói, đồng thời đề nghị cần có quy định thống nhất về tiêu chí xét kết nạp Đảng đối với học sinh THPT.

Cũng đồng tình với nhận định của T.Ư Đoàn về thực trạng phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, chị Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, cho biết ở khu vực doanh nghiệp tỷ lệ kết nạp đảng trong đoàn viên thanh niên thấp nhất do gặp một số khó khăn. Chị Thu cho biết, thực tế có một bộ phận đoàn viên phai nhạt lý tưởng.

“Mặc dù Đoàn Khối doanh nghiệp có nhiều giải pháp tuyên truyền nhưng việc giác ngộ của thanh niên chưa như mong muốn. Một bộ phận đoàn viên thanh niên dù có chuyên môn tốt nhưng chưa mong muốn vào Đảng. Chúng tôi đã tham mưu với các doanh nghiệp đưa ra quy định là trưởng phó phòng phải là đảng viên, nhưng hiện rất khó can thiệp”, chị Thu nói.

Vì sao đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp? - ảnh 4

Chị Hoàng Thị Minh Thu tham luận tại hội thảo

bảo Anh

Chị Thu cho biết đây, là trăn trở rất lớn của tổ chức Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư. Vì vậy, chị Thu đề nghị cần có Nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên, thanh niên để thuận lợi cho tổ chức Đoàn trong việc vận động tuyên truyền và giác ngộ đoàn viên thanh niên.

Nhiều đại biểu đề xuất việc phải đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng, trong đó nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu, để thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên...

Kết luận hội nghị anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong 10 năm qua, tổ chức Đoàn các cấp xác định rõ sứ mệnh của mình, đảm bảo liên thông, đồng bộ trong toàn bộ quy trình từ khâu phát hiện, đào tạo, rèn luyện, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp và quan tâm, chăm lo sau khi kết nạp để trở thành đảng viên tốt, có ích cho cấp ủy.

Vì sao đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng còn thấp? - ảnh 5

Anh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội thảo

bảo anh

Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng thấp, theo anh Tuấn nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhận thức, cách làm, tổ chức thực hiện của các cấp bộ Đoàn, trong đó, có trách nhiệm đeo bám của tổ chức Đoàn. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, coi là trách nhiệm đến cùng của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

"Tôi cho rằng chúng ta nâng cao nhận thức đúng và coi là trách nhiệm đến cùng của tổ chức Đoàn, thì số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng chắc chắn sẽ cao hơn. Nếu làm tốt trách nhiệm của mình thì không có gì vướng cả, để phải có một nghị quyết chuyên đề về vấn đề này", anh Tuấn nói.

Tại báo cáo “Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên trong tình hình mới”, T.Ư Đoàn thông tin: theo kết quả nghiên cứu khảo sát về mục tiêu phấn đấu vào Đảng của thanh niên, trong số người được hỏi, có 61,8% cho rằng vào Đảng “có cơ hội cống hiến cho xã hội”, 61,6% vào Đảng “để được rèn luyện và trưởng thành” và 51% vào Đảng vì “mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng”, “gia đình có truyền thống là đảng viên” và “nhiều người xung quanh là đảng viên”; 59,1% thanh niên được hỏi cho rằng, trở thành đảng viên luôn là mục tiêu phấn đấu của bản thân; 22,9% đoàn viên, thanh niên đã có hướng phấn đấu vào Đảng nhưng còn thấy khó để thực hiện.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU