vi phạm hành chính

Người dân làm thủ tục BHXH tại TP.HCM /// ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hỗ trợ người lao động

0
Hành vi chây ì, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của một số công ty vẫn diễn ra dai dẳng.