Vay vốn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 10 năm

0

Ngân hàng chính sách xã hội đang thực hiện chương trình cho vay vốn theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017-2020 tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi:

Nhằm tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về đời sống, sản xuất và từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trong cả nước. Theo đó người vay vốn tại những vùng này được vay với thời hạn tối đa là 10 năm và được vay với lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ. Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng khoản vay do người vay và ngân hàng thỏa thuận căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng (kỳ luân chuyển vốn) của đối tượng vay, khả năng trả nợ của người vay. Riêng đối với người vay vốn để tạo đất sản xuất thì ngoài các căn cứ nêu trên, còn phải căn cứ vào thời hạn còn lại được sử dụng đất sản xuất của hộ vay và Ngân hàng chỉ xem xét cho vay khi thời hạn còn lại được sử dụng đất sản xuất bằng hoặc lớn hơn thời hạn cho vay đã thỏa thuận nêu trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-024-36417182

Fax: 84-024-36417194

Website: vbsp.org.vn

Email: icd@vbsp.vn

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU