văn hữu chiến

Báo động tình trạng giả mạo chữ ký lãnh đạo

Báo động tình trạng giả mạo chữ ký lãnh đạo

0
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa ký công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các công ty quản lý khai thác đất, công ty quản lý nhà, ban quản lý dự án, đền bù, giải tỏa trên địa bàn TP nhằm báo động tình trạng giả bút phê và chữ ký của Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến liên quan đến công tác đền bù, giải tỏa, bố trí tái định cư tại các dự án trên địa bàn TP.