Xem - Nghe

Tin mới

Tập thơ 'Nghe mưa' của Hà Phạm Phú (NXB Hội Nhà văn, 2020) /// Ảnh: K.B.H

Hà Phạm Phú và những suy tư độc đáo trong ‘Nghe mưa’

0
Là một tác giả thuộc đa thể loại: văn xuôi, dịch văn học, thơ, kịch bản phim, tác giả Hà Phạm Phú thể hiện một giọng thơ rất đĩnh đạc, một cách viết thật chắc tay với tập thơ mới nhất của ông, tựa đề Nghe mưa (NXB Hội Nhà văn, 2020).