Bộ VH-TT-DL yêu cầu một số hội dừng việc vinh danh di sản trái luật

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chiều 10.3, Bộ VH-TT-DL có Văn bản số 932 gửi UBND các tỉnh, TP về quản lý việc chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, công nhận Việt Nam Linh thiêng cổ tự và Cây di sản.
Theo đó, Bộ đề nghị Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN, Liên hiệp Các hội UNESCO VN, Hội Sinh vật cảnh VN dừng việc tổ chức vinh danh và cấp các loại bằng như: vinh danh Cây di sản; bằng chứng nhận hệ thống đền đạt chuẩn hóa đền thờ Tam, Tứ phủ theo nghi lễ văn hóa truyền thống VN; bằng Việt Nam Linh thiêng cổ tự; bằng chứng nhận Nghệ nhân văn hóa dân gian; bằng chứng nhận tôn vinh nghệ nhân, khi những hoạt động này chưa có quy định pháp luật cho phép thực hiện.
Văn bản này cho biết, theo quy định khoản 11 điều 1 luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Di sản văn hóa, thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo 3 cấp thuộc Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL và Chủ tịch UBND cấp tỉnh, TP; Điều 77 luật Thi đua, Khen thưởng quy định việc phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Vậy việc Liên hiệp Các hội UNESCO VN và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN; Hội Sinh vật cảnh VN và một số tổ chức hội khác tổ chức vinh danh và cấp bằng công nhận, bằng chứng nhận là trái với thẩm quyền của các tổ chức hội.
Cũng theo văn bản, điều lệ của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật VN; Liên hiệp Các hội UNESCO VN; Hội Sinh vật cảnh VN, các tổ chức hội trên không có chức năng, nhiệm vụ cấp các bằng công nhận trên.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU