Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch báo cáo Thủ tướng về việc 'loạn danh hiệu'

1 Thanh Niên Online
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa gửi công văn báo cáo Thủ tướng, trong đó cho rằng việc chứng nhận tôn vinh danh hiệu của một số tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đã vi phạm pháp luật.
Một bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa do Liên hiệp các hội UNESCO VN cấp 

 /// Ảnh Hoàng Long Một bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa do Liên hiệp các hội UNESCO VN cấp - Ảnh Hoàng Long
Một bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa do Liên hiệp các hội UNESCO VN cấp
Ảnh Hoàng Long
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch vừa có Công văn số 3754, báo cáo lên Thủ tướng chính phủ các nội dung về hoạt động vinh danh, cấp bằng chứng nhận của một số tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.
Theo Bộ này, trong thời gian qua, nhiều tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã tổ chức một số hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, di sản văn hóa. Trong đó, Liên hiệp các Hội UNESCO VN cấp  Bằng chứng nhận “Đền thiêng linh ứng đạt tiêu chuẩn văn hóa đền thờ Tam, Tứ phủ theo nghi lễ văn hóa truyền thống Việt Nam”; Bằng chứng nhận, tôn vinh “Phong tặng nghệ nhân ưu tú văn hóa dân gian trong nghi lễ chầu văn của người Việt”; công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự” và bằng chứng nhận “Tôn vinh nghệ nhân”.
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (là hội thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công nhận “Cây di sản Việt Nam” và “Cây di sản”. Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam (là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cấp bằng “Nghệ nhân văn hóa dân gian”. Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cấp bằng “Công nhận cây di tích lịch sử văn hóa Việt Nam” và tôn vinh “Nghệ nhân”...
Trong công văn, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch khẳng định việc vinh danh và cấp bằng công nhận, bằng chứng nhận các danh hiệu của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nêu trên chưa được pháp luật quy định. Mặt khác, theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Điều lệ của các tổ chức: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, thì các tổ chức này cũng không có chức năng, thẩm quyền vinh danh, cấp bằng như đã thực hiện. Tên gọi, tiêu chí, quy trình để chứng nhận, tôn vinh các danh hiệu trên hoàn toàn do các tổ chức trên tự đặt ra.
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch đã có văn bản trao đổi với Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ. Theo công văn số 4074/BNV-TCPCP ngày 01.8.2017 của Bộ Nội vụ thì căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam không quy định việc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam được cấp bằng công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”, bằng chứng nhận “Nghệ nhân dân gian”, bằng chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”. Theo công văn số 558/ TGCP-TGK của Ban Tôn giáo chính phủ, việc Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng, chứng nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”, “Hệ thống đền đạt chuẩn đền thờ Tam phủ, Tứ phủ” tại một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là không thuộc quy định của pháp luật hiện hành.
Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chấn chỉnh việc công nhận, tôn vinh, vinh danh trái pháp luật.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Lê Thông

Lê Thông

Trên thế giới việc các tổ chức hội, các báo chí, các tổ chức chuyên môn phi chính phủ có các hình thức phong tặng danh hiệu, bình chọn, điều tra dư luận...là chuyện bình thường. Việt Nam ta cũng thường xuyên tự hào được tổ chức này, tờ báo nọ xếp hạng này, phong danh hiệu kia đó thôi. Vấn đề các cơ quan quản lý nhà nước ta cần quan tâm là các tổ chức thuộc quyền quản lý của mình có làm đúng tiêu chí, lĩnh vực của họ không, có vi phạm các lĩnh vực, thẩm quyền, quy định pháp luật của nhà nước không, có tác dụng xã hội như thế nào để có sự hướng dẫn, điều chỉnh hoặc xử lý cho thích đáng. Mà phải đúng chức năng, pháp luật, phải kịp thời, hiệu quả chứ không nên quan niệm chủ quan, hoặc để người ta làm chán chê rồi mới thổi còi.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU