Văn hóa là nền tảng cho doanh nghiệp phát triển

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 8.11, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh”.

Văn hóa là nền tảng cho doanh nghiệp phát triển

Diễn đàn do Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (gọi tắt là Ban tổ chức 248) phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức. Diễn đàn là dịp tôn vinh những doanh nghiệp có nỗ lực vượt bậc trong xây dựng, củng cố văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp của Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 4 năm ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 10.11.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng cho rằng đại dịch Covid-19 đã và đang tác động chưa từng có đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; tác động đến tất cả các nhân tố thuộc về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp như: triết lý, đạo đức kinh doanh, văn hóa ứng xử, văn hóa tiêu dùng, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sáng tạo xã hội, tinh thần kinh doanh vì xã hội, khởi nghiệp sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững... Đến nay, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức cơ quan, đoàn thể và cá nhân đã đồng hành cùng Chính phủ tìm cách tái thiết kinh tế đất nước; nhằm phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội… Tuy nhiên, các giải pháp đặc thù từ góc độ văn hóa vẫn còn bỏ ngỏ. Vì thế, Phó thủ tướng đánh giá rất cao việc tổ chức diễn đàn này.

Phó thủ tướng đồng ý với nhận định mà nhiều diễn giả, đại diện cho các doanh nghiệp phát biểu: muốn doanh nghiệp phát triển phải xác định rõ chiến lược, mục tiêu kinh doanh; xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiện đại, hiệu quả; xây dựng thương hiệu; nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và không ngừng đổi mới, sáng tạo thì doanh nghiệp cần phải xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xác định đây là vấn đề cốt lõi, nền tảng cho doanh nghiệp phát triển.

Những kiến nghị, đề xuất tại diễn đàn sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ để các đề xuất hữu ích nhanh chóng đi vào cuộc sống.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU