vận động

Lực lượng của Ủy ban bầu cử huyện đảo Cồn Cỏ tiếp cận ngư dân trên biển để tuyên truyền về công tác bầu cử. /// ẢNH: THANH LỘC

Ra biển vận động ngư dân tham gia ngày hội bầu cử

0
Không để ngư dân nào 'lỡ hẹn' với ngày hội bầu cử (23.5), Ủy ban bầu cử của Huyện đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) đã di chuyển ra các vùng biển đảo, nhắc nhở ngư dân thực hiện trách nhiệm của mình…