Vai trò ‘giữ nước từ khi chưa nguy’ của ngành ngoại giao

0 Thanh Niên

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao (28.8.1945 - 28.8.2015), và mừng 70 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2.9, chiều qua 22.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đại diện các thế hệ cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ.

Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập ngành ngoại giao (28.8.1945 - 28.8.2015), và mừng 70 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2.9, chiều qua 22.8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đại diện các thế hệ cán bộ ngoại giao qua các thời kỳ.

Nhấn mạnh vai trò, vị thế, tầm quan trọng của ngành ngoại giao trong lịch sử đấu tranh dựng nước, Tổng bí thư khẳng định suốt 70 năm qua ngành ngoại giao đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Theo Tổng bí thư, trong giai đoạn tới, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng có không ít khó khăn, thách thức đặc biệt trong bối cảnh VN ngày càng hội nhập sâu rộng. Theo Tổng bí thư, sự hội nhập đòi hỏi sự chuẩn bị của hệ thống pháp luật, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách, thực lực trong nước để đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới...

Tổng bí thư khẳng định chủ trương VN muốn làm bạn với tất cả các nước, trong tình huống xấu nhất nếu phải đối đầu vẫn sẵn sàng nhưng quan trọng nhất là đảm bảo mục tiêu duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Tổng bí thư nhấn mạnh vai trò đi trước, “giữ nước từ khi chưa nguy” của ngành ngoại giao. Tổng bí thư nhấn mạnh ngành ngoại giao không mơ hồ, chủ quan mất cảnh giác trong quan hệ với các nước đồng thời biết phát huy điểm đồng, hạn chế bất đồng và vô hiệu hóa các ý đồ xấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU