vắc xin Covivac

Những tín hiệu tích cực từ vắc xin Covivac

Những tín hiệu tích cực từ vắc xin Covivac

0
Covivac là vắc xin phòng Covid-19 “made in Việt Nam”, do Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) nghiên cứu. Với mục tiêu phục vụ nhân dân, Covivac sẽ có giá thành phù hợp với mức thu nhập của người dân VN.