Ưu tiên nguồn lực cho dự án luật Đất đai

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ngày 30.11, Bộ TN-MT tổ chức họp nhiều đơn vị để bàn, đề xuất đưa vào chương trình công tác, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Đề xuất trình Thủ tướng Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn

Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh văn phòng Bộ TN-MT, cho biết đơn vị này đã rà soát, tổng hợp các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực đề xuất đưa vào chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trao đổi thống nhất với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế.

Ưu tiên nguồn lực cho dự án luật Đất đai - ảnh 1

Ông Phạm Tân Tuyến, Chánh văn phòng Bộ TN-MT

Ctv

Theo đó, trong lĩnh vực môi trường, các đơn vị đề xuất trình Thủ tướng Đề án phát triển công nghệ sinh học ngành môi trường đến năm 2030. Đồng thời, cũng đề xuất trình Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước đề xuất trình dự án luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Bên cạnh đó, còn có các nhiệm vụ: xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Ba thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Mã thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Cả thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Hương thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về lĩnh vực Đất đai, các đơn vị đề xuất triển khai sửa đổi bổ sung 3 nghị định: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai, Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Trong lĩnh vực quản lý tổng hợp biển và hải đảo, các đơn vị đề xuất nhiệm vụ về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ưu tiên nguồn lực cho các dự án luật: Đất đai, Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản

Trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, Văn phòng Bộ TN-MT thống nhất với Vụ Pháp chế đề xuất bổ sung 2 nhiệm vụ: luật Địa chất và Khoáng sản và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết luật Khoáng sản.

Ưu tiên nguồn lực cho dự án luật Đất đai - ảnh 2

Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Quý Kiên

ctv

Về lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn đề xuất trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Đối với lĩnh vực biến đổi khí hậu, Cục Biến đổi khí hậu đề xuất 3 nhiệm vụ, gồm: quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô zôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát; Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật); Đề án tổ chức Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Quý Kiên giao Văn phòng Bộ tổng hợp lại toàn bộ danh mục chính thức các đề án, dự án trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, lập danh sách các dự án, đề án, trong đó có các nghị định đã trình nhưng chưa thực hiện được để báo cáo. Các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp chủ trì bố trí nguồn lực, kinh phí, ưu tiên cao nhất cho các dự án trình Quốc hội và Chính phủ như luật Đất đai, luật Tài nguyên nước, luật Địa chất và Khoáng sản.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU