UNESCO vinh danh Châu bản triều Nguyễn

0 Thanh Niên Online

Sáng 30.7, tại Hà Nội, Châu bản triều Nguyễn đón nhận Bằng di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Châu bản triều Nguyễn là các tài liệu hành chính hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của triều Nguyễn (1802 - 1945), chứa đựng nhiều thông tin phong phú, phản ánh mọi lĩnh vực như chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, giáo dục... Châu bản triều Nguyễn không chỉ có giá trị về mặt văn hóa, mà còn là bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo VN.

Nhiều Châu bản triều Nguyễn khẳng định rõ cương giới trên biển của VN, xác định chủ quyền của VN với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Châu bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thứ 4 của VN được UNESCO công nhận sau Mộc bản triều Nguyễn (2007), 82 bia đá tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (2010) và Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm (2012).

Đ.T

>> Xây dựng hồ sơ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trình UNESCO
>> Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể
>> Rút Festival Di sản UNESCO VN - ASEAN khỏi sự kiện '4 trong 1
>> Tạm hoãn Festival di sản UNESCO Việt Nam - ASEAN 2013

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU