tỷ lệ tốt nghiệp

Tỷ lệ tốt nghiệp tỉnh Hưng Yên đến 99,9%

Tỷ lệ tốt nghiệp tỉnh Hưng Yên đến 99,9%

0
Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên, thông tin tỉnh đã chấm xong bài thi tốt nghiệp THPT 2012. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT của tỉnh là 99,9%, hệ GDTX là 99,53%. Tỷ lệ đỗ này tương đương với năm 2011.