tuyen tranh long xuyen

ĐBSCL triển khai nhiều dự án giao thông

ĐBSCL triển khai nhiều dự án giao thông

0
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng ĐBSCL đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.