tuyển sinh đại học

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 3: Sự tương giao

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 3: Sự tương giao

0

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Văn Toàn – Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN TOÁN: Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số

0

Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn Toán, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Thầy Trần Văn Toàn – Tổ trưởng tổ Toán, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN GDCD: Chuyên đề 1

[ÔN THI THPT QUỐC GIA 2021] MÔN GDCD: Chuyên đề 1

0
Chương trình hướng dẫn học sinh làm bài thi môn GDCD, kỳ thi THPT quốc gia 2021. Buổi hướng dẫn do Cô Võ Hậu, Trường THPT Marie Curie TP.HCM thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien và YouTube Thanh Niên.