Tuyển sinh 2020: Ngành có chương trình chưa được kiểm định chỉ được tăng 10% chỉ tiêu

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH và các ngành đào tạo giáo viên.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường đại học trong năm 2019 /// Đào Ngọc Thạch
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào một trường đại học trong năm 2019
Đào Ngọc Thạch

Theo đó, các ngành được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh thì phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí sau: có chương trình đào tạo đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành; tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này của năm trước liền kề đạt từ 90% trở lên; trong 5 năm trước liền kề năm tuyển sinh, cơ sở đào tạo không vi phạm quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh; cơ sở đào tạo không quy định về đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu tuyển sinh; có nghị quyết thông qua chủ trương xác định chỉ tiêu tuyển sinh của hội đồng trường. Nhưng việc tự chủ này phải đi kèm cơ chế cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành mình, phải công bố trong đề án tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

Đối với trường ĐH đã đáp ứng điều kiện thực hiện quyền tự chủ, thỏa mãn các yêu cầu như đã quy định với ngành được tự chủ thì được tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo cam kết về chất lượng của chương trình đào tạo và nhu cầu xã hội đối với ngành đó, phù hợp với các quy định hiện hành. Nếu trong trường có ngành mà chương trình đào tạo chưa được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng thì ngành đó chỉ được tăng chỉ tiêu không quá 10% so với năm liền kề. Còn ngành đào tạo có chương trình đã được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng thì được xác định chỉ tiêu theo năng lực đào tạo, phải công bố công khai trong đề án tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm giải trình trước xã hội và cơ quan có thẩm quyền.

Nếu không đảm bảo quy định nêu trên thì trường ĐH không được tăng chỉ tiêu so với năm trước liền kề, trừ các trường hợp là ngành mới mở, ngành đã có chương trình được kiểm định, và các ngành đào tạo ưu tiên thuộc nhóm ngành du lịch và nhóm ngành khách sạn, nhà hàng/máy tính và công nghệ thông tin.

Các trường ĐH triển khai đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin được “tạo điều kiện” tăng chỉ tiêu trong quy định về giảng viên thỉnh giảng. Theo quy định chung, giảng viên thỉnh giảng trong xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên. Còn các nhóm ngành được ưu tiên (du lịch và công nghệ thông tin) thì giáo viên thỉnh giảng có thể là các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý (gọi chung là chuyên gia) có kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp về lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, các trường được áp dụng theo cơ chế đào tạo ưu tiên trình độ ĐH các ngành này chỉ được thực hiện từ khóa tuyển sinh thứ 2 kể từ khi mở ngành đào tạo.

Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông ĐH chính quy nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy. Bộ cũng đưa ra các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh ĐH hình thức vừa làm vừa học.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU