tuyến hàng hải

Thay đổi lớn nhờ tuyến hàng hải mới

Thay đổi lớn nhờ tuyến hàng hải mới

0
Chiếc tàu hàng trọng tải 19.000 tấn của Trung Quốc trở thành tàu thương mại đầu tiên đi sang châu u tắt qua ngả Bắc Cực, chính thức mở ra thời kỳ khai thác thương mại tuyến đường hàng hải đi xuyên qua Bắc Cực nối liền 2 châu lục Á và u.