tuyển dụng nhân tài

Công ty Anh Luân tuyển dụng nhân tài

Công ty Anh Luân tuyển dụng nhân tài

0
Công ty bất động sản Anh Luân cần tuyển dụng 6 nhân viên, kiêm trợ lý, cố vấn có kinh nghiệm về bất động sản và xây dựng, tuổi từ 26-71, nam hoặc nữ.