tướng giáp

Tướng Giáp qua hồi ức của người trợ lý thân cận

Tướng Giáp qua hồi ức của người trợ lý thân cận

0
(TNO) Mặc dù đã ở tuổi 86, nhưng những kỷ niệm về vị tổng tư lệnh huyền thoại vẫn còn đọng lại rất rõ trong hồi ức của đại tá Hoàng Minh Phương, nguyên trợ lý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.