Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đọc diễn văn tại  Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam".

Anh Nguyễn Anh Tuấn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm /// Ảnh Đậu Tiến Đạt
Anh Nguyễn Anh Tuấn đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
Ảnh Đậu Tiến Đạt

Ngày 23.3, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Buổi lễ có sự tham dự của các đại biểu là nguyên bí thư thứ nhất, nguyên bí thư T.Ư Đoàn; các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn, bí thư các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc các thời kỳ; các cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu nhận các giải thưởng cao quý của Đoàn cùng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao

Đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ buổi đầu ra đời chỉ với 8 đoàn viên, đến nay đã hình thành nên một tổ chức lớn mạnh hàng hàng lớp lớp.

“Sự trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với lịch sử cách mạng; đồng thời cũng phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện để Đoàn ta hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình”, anh Tuấn nói.

Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam - ảnh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ

Ảnh Gia Hân

Anh Tuấn cho biết nhìn lại chặng đường 90 năm lớn mạnh và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam.

“Trong suốt hành trình phát triển, Đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị, truyền thống của thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình. Ở mỗi thời kỳ cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’, anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo anh Tuấn, trải qua 90 năm, đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh với hơn 6,2 triệu đoàn viên; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng; quan hệ hợp tác với tổ chức thanh niên các nước và các tổ chức quốc tế được củng cố, tăng cường; vị thế thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam - ảnh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương và lãnh T.Ư Đoàn các thời kỳ đã dự lễ kỷ niệm

Ảnh Gia Hân

Anh Tuấn nhấn mạnh: “Trải qua bao hy sinh gian khổ từ những ngày đen tối tiền khởi nghĩa, bao nhiêu mồ hôi nước mắt và máu xương của lớp lớp thế hệ đi trước đã đổ xuống, để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang đến thời cơ lớn và cũng là thách thức đối với tuổi trẻ Việt Nam.

Quyết sách của Đại hội Đảng XIII đã khởi tạo một giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường thịnh vượng. Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam; đồng thời, cũng thấy cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Khơi sức tài năng, cống hiến sức trẻ

Theo anh Tuấn, từ lòng tin, quyết tâm và sự kỳ vọng to lớn đó là động lực mạnh mẽ để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần làm tốt các nhiệm vụ. Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng để Đoàn thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời theo kịp sự vận động nhanh chóng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đoàn để phù hợp hơn với nhu cầu tiếp nhận, thỏa mãn mong muốn tự khẳng định mình của thanh niên; đến được với đông đảo thanh niên, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững.

Bên cạnh đó sẽ đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lý tưởng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thanh thiếu nhi.

Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam - ảnh 3

Các đại biểu đoàn viên, thanh niên ưu tú về dự lễ kỷ niệm

Ảnh Gia Hân

Đồng thời, cần cổ vũ, khơi sức và phát huy ý chí, tài năng, cống hiến sức trẻ, thể hiện trách nhiệm quốc gia của thanh niên trong tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 của dân tộc. Triển khai các hoạt động tình nguyện đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo.

Đăng ký đảm nhận và tổ chức để thanh niên thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn giao thông, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam - ảnh 4

Đại biểu dự lễ kỷ niệm thăm khu vực trưng bày báo chí của T.Ư Đoàn

Ảnh Gia Hân

Cổ vũ và góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ của thanh niên để chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hình thành những công dân đám mây, công dân toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

Cùng với đó Đoàn cần kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp; tập trung hỗ trợ thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tay nghề, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Phát hiện, bồi dưỡng, vun trồng để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến, hình thành nhóm tinh hoa, đi đầu và dẫn dắt thế hệ của mình tiến về phía trước cùng dân tộc.

Nhiệm vụ thứ 5 là xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn năng động, sáng tạo, gương mẫu, hành động, trách nhiệm, có tư duy đổi mới, gần gũi với thanh niên, sâu sát cơ sở. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU