tuổi thọ

 /// Ảnh minh họa: Shutterstock

Người tận tâm có xu hướng sống thọ

0
Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành thần kinh học Brain, Behavior and Immunity, các nhà khoa học đã phát hiện tính cách của một người sẽ có mối liên quan nhất định đến hệ thống miễn dịch và sức khỏe lâu dài, theo chuyên trang Medical News Today.
 /// minh họa: DAD

Gõ nhẹ vào tết và lắng nghe tiếng ngân

0
Nếu tính luôn tuổi mụ, năm đó, ngoại tôi đã chín bảy, vậy mà khi nào bấc thổi, khi nào nồm nam, khi nào chạp se gió tết ngoại đều biết.