từ việt gốc hán

Lắt léo chữ nghĩa: Ngơi hay nghe?

Lắt léo chữ nghĩa: Ngơi hay nghe?

0
Chúng tôi đọc câu 567 của Truyện Kiều - Bản Duy Minh Thị 1872 là: 'Não người nghe gió lắng mưa'. Còn trong Tư liệu Truyện Kiều - Thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn trường tân thanh (NXB Giáo dục, 2008) thì Nguyễn Tài Cẩn đọc là: 'Não người ngơi gió láng mưa'. Khác nhau ở hai chữ: nghe ≠ ngơi và lắng ≠ láng.
Lắt léo chữ nghĩa: Thanh phù sạ [乍]

Lắt léo chữ nghĩa: Thanh phù sạ [乍]

0
Trong bài này, chúng tôi muốn nói về mấy chữ hình thanh mà thanh phù là chữ sạ [乍], nhưng lại đọc thành tạc, tác, trá, trách, tộ.
Điểm yếu và yếu điểm

Điểm yếu và yếu điểm

1
Trong điểm yếu và yếu điểm, ta có hai chữ yếu khác nhau mặc dù chúng đều có gốc Hán.
 /// Ảnh: A.C

Bôi trơn trong tiếng Việt

2
Xét về lịch sử từ vựng thì bôi và trơn trong bôi trơn là hai từ độc lập đối với nhau và có xuất xứ riêng biệt.
 /// Ảnh: A.C

Từ CẢNH đến CÁNH

3
Từ điển tiếng Việt của Trung tâm từ điển học (Vietlex) đã không đúng khi gộp cánh trong cánh đồng với cánh trong cánh chim, cánh tay... vào cùng một mục từ. Thực ra, ở đây, ta có hai từ cánh hoàn toàn khác nhau.