từ thiện

Anh Lê Minh Tân và trẻ em vùng cao Quảng Ngãi
 /// ẢNH: PHẠM ANH

Cái tâm thiện nguyện

0
Làm thiện nguyện giúp đỡ người nghèo khó thì kiểu gì cũng tốt, nhưng trước tiên phải từ cái tâm. Nếu không có tâm thì dù có “làm thiện” mấy cũng không sáng.