Tú tài Quốc tế

Khuyến khích học IB - Thành công của nền giáo dục Singapore

Khuyến khích học IB - Thành công của nền giáo dục Singapore

0
Chương trình Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate - IB) là một chương trình học 2 năm, toàn diện và mang tính thử thách cao về mặt học thuật, được thiết kế để chuẩn bị vào đại học dành cho HS từ 16-19 tuổi.
Summer School 2018

Summer School 2018

0
AIS hiện tại là thành viên của Tập đoàn giáo dục ACG, nhà cung ứng giáo dục lớn bậc nhất tại NewZealand với hơn 50 cơ sở tại các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Newzealand.