Từ ngày 1.9.2022, gửi hàng hóa xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định, khi ký gửi hàng hóa bằng xe khách phải khai số CCCD/CMND người gửi và người nhận.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ ngày 1.9.2022, trong đó có quy định mới khi gửi hàng hóa bằng xe khách phải khai số CCCD/CMND của người gửi và người nhận.

Khai số CCCD/CMND khi gửi hàng hóa xe khách

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung Điểm đ vào Khoản 3, Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin.

Theo đó, người dân ký gửi hàng hóa xe khách, nhưng không đi theo xe thì phải khai tên hàng hóa, cân nặng hàng hóa (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số CCCD/CMND, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận.

Niên hạn sử dụng xe taxi dưới 9 chỗ

Bên cạnh đó, Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ còn sửa đổi Điểm d, Khoản 1, Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Trong đó, xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất).

Không sử dụng xe cải tạo từ xe có sức chứa từ 9 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) hoặc xe có kích thước, kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Đồng thời, Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

Theo đó, Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục CSGT), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU