T.Ư Đảng thảo luận dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung, thời gian và chương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

T.Ư Đảng thảo luận dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, ngày 16.12, tiếp tục chương trình Hội nghị T.Ư 14, buổi sáng T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình làm việc.

Sau đó, T.Ư làm việc tại tổ, thảo luận về nội dung, thời gian và chương trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các nội dung này được T.Ư thảo luận tại hội trường vào chiều cùng ngày.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU