tu bổ

Dựng, tu bổ 8 bia lịch sử nơi B.52 bị bắn rơi

Dựng, tu bổ 8 bia lịch sử nơi B.52 bị bắn rơi

0
Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2012), TP.Hà Nội đã giao cho Ban quản lý di tích danh thắng tổ chức thực hiện chỉnh trang, xây mới, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại những địa điểm máy bay B.52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố.
Mỗi năm tu bổ 50-60 di tích, chống xuống cấp 100-150 di tích

Mỗi năm tu bổ 50-60 di tích, chống xuống cấp 100-150 di tích

0
Ngày 11.2, Viện Bảo tồn di tích cho biết, trong chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, nhà nước tập trung đầu tư cho việc bảo tồn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt (đến năm 2015, 100% di tích được tu bổ tôn tạo), di tích lịch sử văn hóa quốc gia (70% di tích được tu bổ tôn tạo đến năm 2015 và 80% đến năm 2020) và các làng, bản có những đặc trưng văn hóa tiêu biểu.