Từ 10.3, xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ BHYT được khen thưởng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ, được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Từ 10.3, xã đạt tỷ lệ 100% người cao tuổi có thẻ BHYT được khen thưởng /// Ảnh: Thanh Niên
Từ 10.3, xã đạt tỷ lệ 100% người cao tuổi có thẻ BHYT được khen thưởng
Ảnh: Thanh Niên

Ngày 25.1, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Đáng chú ý là quy định đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật đối với những xã đạt tỷ lệ 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ.

Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số, trong đó có chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Cụ thể, Điều 5 Thông tư 01/2021/TT-BYT quy định như sau:

Đối với tập thể, những xã đạt 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ, được đề xuất UBND cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Căn cứ mục tiêu chính sách dân số và thực tiễn, để bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, địa phương lựa chọn, quyết định khuyến khích, hỗ trợ để phát triển các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, văn hóa, giải trí của người cao tuổi tại cộng đồng; mở rộng các loại hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và các nội dung phù hợp khác.

Đối với cá nhân, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn mà thôn phụ trách đạt và vượt các chỉ tiêu về vận động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng được khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Thông tư 01/2021/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 10.3.2021.

Chính phủ quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BYT, nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU