Từ 1.1.2022, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bảo hiểm xã hội TP.HCM thông tin điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1.1.2022.

Ngày 30.12, BHXH TP.HCM thông tin, từ ngày 1.1.2022 sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng nêu tại khoản 1, Điều 1 của Nghị định 108/2021 của Chính phủ như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...

Điều chỉnh này, không áp dụng với người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Theo quy định, từ ngày 1.1.2022, điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12.2021.

Đơn cử, lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1.2022 = lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2021 x 1,074.

Đối với người nghỉ hưu trước ngày 1.1.1995, nếu sau khi hoàn thành thực hiện điều chỉnh nhưng mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng dưới 2,3 triệu đồng thì được tăng thêm 200.000 đồng; nếu mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ 2,3 triệu đến dưới 2,5 triệu đồng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 2,5 triệu đồng. Theo BHXH TP.HCM, tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, tính đến tháng 1.2022 là 242.310 người.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU