Truyện cổ Grimm

Ấn hành tuyển tập Truyện cổ Grimm đầy đủ nhất

Ấn hành tuyển tập Truyện cổ Grimm đầy đủ nhất

0
NXB Kim Đồng ấn hành tuyển tập Truyện cổ Grimm mới gồm 4 tập, in trên giấy xốp nhẹ, gồm 201 truyện do anh em Grimm sưu tầm và 10 truyện do Bechstein sưu tầm, có hình minh họa của họa sĩ Otto Ubbelohde.