truy vết

Ùn ứ phương tiện tại chốt kiểm soát Hòa Phước, Đà Nẵng /// ẢNH: NGUYỄN TÚ

'Giằng co' với dịch

0
Diễn biến dịch Covid-19 trong vòng hơn 1 tháng qua ở nơi từng là tâm dịch như Đà Nẵng cho thấy còn nhiều yếu tố rủi ro tiềm ẩn, và đặt công tác ứng phó vào thế 'giằng co'...