truy dieu liet si

Liệt sĩ Hà Bồng - Ảnh: T.L

Liệt sĩ đầu tiên của Hội An (Quảng Nam): Hà Bồng, còn mãi tuổi 20

0
17 tuổi thi đỗ bằng Thành Chung, 19 tuổi tay không bắt tri phủ Điện Bàn và cướp súng Nhật để tham gia cướp chính quyền. Sau đó, gác lại tình riêng xung phong vào trung đội cảm tử lên đường Nam tiến và đã dũng cảm ở lại núi rừng vùng 3 biên giới với tuổi 20, trở thành một trong những liệt sĩ đầu tiên của phố cổ Hội An…